Göteborgs Gymnastikförening 1874-1904

Tillbaka
Göteborgs Gymnastikförening
97 sidor
Häftad Lindgren & Söner 1904 illustrerad med sv/v fotografier. Sammandrag öfer Göteborgs gymnastikförenings verksamet 1874-1904. fint ex.

 Pris: 500 kr / 49,0 €