Kungl. Svenska Segelsällskapet 1970

Tillbaka
Tengberg Nils red.
400 sidor
Förlagets dekorerade klotband Kungl. Svenska Segel Sällskapet. Årsbok 1970 illustrerad + LXXII sidor. Med bild av m/y Biscaya

 Pris: 70 kr / 6,4 €