Lekar Lämpade för amvändning under gymnasielektion såväl utom som inomhus

Tillbaka
Thulin J.G.
232 sidor
Häftad Norstedt 1941 illustrerad. Lämpade för gymnastiklektioner såväl utom som inomhus. Sv.Gymnastik förbundet bokserie 2. Autograf Birger Buhre Journalist, idrottsledare inom simningen etc.. Nött och vikt omslag.

 Pris: 80 kr / 7,9 €