Sportboken 1946

Tillbaka
Hedenström Stig red.
232 sidor
Häftad Å&Å 1945 illustrerad. Årsbok för sport. Först och sista årgången.

 Pris: 60 kr / 5,8 €