Svensk Idrott 1916

Tillbaka
Bergvall Erik red.
196 sidor
Halvfransktband Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund årsbok 1916 illustrerad. Vattenskada samt titelbladet saknas

 Pris: 100 kr / 9,6 €