Uppsala simsällskap 1796-1921

Tillbaka
Lundberg Fr. & Nyman R.
112 sidor
Häftad Uppsala simsällskap 1921 illustrerad. Minnesskrift jämte matrikel 1897-1921.Utgiven vid dess 125 årsjubileum. Världens äldsta simsällskap. The Worlds oldest swimingclub. Titeln finns på 2 bibliotek

 Pris: 390 kr / 38,6 €