Med Arne Borg i fyra världsdelar

Tillbaka
Borg Arne
115 sidor
Häftad Nordpress 1945. Illustrerad. OS guld 1924,1928, samt silver, brons vid samma Olympiader.

 Pris: 300 kr / 27,3 €