Svensk idrott 1918

Tillbaka
Bergvall Erik red.
212 sidor
Häftad SGIR 1918 illustrerad. Årsbok för Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund. Nött och skadad framsida samt med två tejpsteck.

 Pris: 70 kr / 6,7 €