Svensk Skyttetidskrift no.2 1905

Tillbaka
Boy B. H. red.
8 sidor
Tidskrift Frivilliga skytterörelsen i Sverige 1905 illustread. Fint ouppskuret ex.


 Pris: 50 kr / 4,6 €