Brevmärke Olympia Paris 1924

Tillbaka
Official Jeux Olympiques 1924
1
Brevmärke vingett (3x4,5 cm)1924 VIII olympiade Paris. VIII Olympiade Paris 1924 vignette


 Pris: 160 kr / 14,6 €