Sveriges Centralförening för idrottens främjande 1929

Tillbaka
Sveriges centralförening för idrottens främjande
287 sidor
Häftad Sveriges centralförening för idrottens främjande årsbok 1929 illustrerad (20 s.). Skadad bokrygg omslag, inlagan bra.

 Pris: 70 kr / 6,9 €