Vägen till vinnarcirkeln travhästen och dess människor mellan sport och spel

Tillbaka
Berglund Sara
224 sidor
Häftad gidlunds 2006 illustrerad. Vägen till vinnarcirkeln Med travhästen och dess människor, som via specialisering, professionalisering, modern reproduktionsteknik, avelsanalyser och exteriörbedömningar kommer att åtföljas på sin väg mot vinnarcirkeln.

 Pris: 180 kr / 16,4 €