Svensk Travsport 1938

Tillbaka
Svenska travsportens centralförbund
940 sidor
2 st. Privatbundet trådhäftad STC 1937. Anmälningar och tävlingsresultat m.m. Komplett häfte 1-22.

 Pris: 600 kr / 59,4 €