Idrottens akademisering (Förlagsny)

Tillbaka
Åkesson Joakim
221 sidor
Häftad idrottsforum.org 2010 + tab.Idrottens akademisering kunskapsproduktion och kunskapsförmedling inom idrottsforskning och högre idrottsutbildning. hur idrotten kommit att utgöra ett vetenskapligt forsknings- och kunskapsområde, det vill säga om hur idrottens akademiserats. Närmare bestämt behandlas hur samhällsvetenskapligt orienterad idrottsforskning och akademiska idrottsutbildningar utvecklats i Sverige sedan tidigt 1970-tal. Örebro Studies in Sport Sciences (del 9)

 Pris: 150 kr / 13,7 €