Amatör eller professionist ?

Tillbaka
Wikberg Karin
359 sidor
Häftad bok. SISU Idrottsböcker 2005. Humanistiska fak. vid Sthlms Univ. I avhandlingen analyseras amatörfrågan inom svensk tävlingsidrott med avstamp i 1800-talets senare hälft. Tillskrift författaren. aBiblioteksstämpel.

 Pris: 90 kr / 8,2 €