Decisions on the Rules of Golf 1990

Tillbaka
Royal & Ancient / United States Golf Association
560 sidor
Hardcover 1990 Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews and the United States Golf Association. Decisions on the Rules of Golf som innehåller ett stort antal exempel som fastslår hur golfreglerna ska tolkas i olika situationer

 Pris: 60 kr / 5,5 €