Idrott och Hälsa

Tillbaka
Johansson Bengt & Skiöld-Widlund Gitten
154 sidor
Häftad plastad Liber 2001 illustrerad. De mest aktuella rönen inom olika områden presenteras. Indelad i följande kapitel: Hälsa, Träningslära, Ergonomi, Friluftsliv och miljö, Livräddning och första hjälpen, Idrotten förr och nu, Spel och regler, Kroppen. vikt omslag inplast omslag

 Pris: 50 kr / 4,6 €